Con Số 3

Trong mấy con số từ 1 đến 10 , con số 3 là đặc biệt nhứt vì nó lúc nào cũng thấy có mặt trong cuộc sống hằng ngày …

Trong mấy con số từ 1 đến 10 con số 3 là đặc biệt nhứt , vì nó lúc nào cũng thấy có mặt trong cuộc sống hằng ngày . Đây ví dụ bà Hai cúng Phật : Bàn thờ Phật được gọi là Ngôi tam bảo , trên bàn thờ có bộ ba lư hương và hai chân đèn , có ba chung nước , bà Hai xá ba xá rồi lấy ba chung nước đem đi lau rồi cho nước mới vào mang lại đặt lên bàn Phật , thắp ba cây nhang , chắp vào hai bàn tay xá ba lần mới cắm nhang vào lư hương , xong là xá ba xá , mới gõ ba tiếng chuông rồi quỳ xuống lạy ba lạy , đứng lên xá ba xá hướng về bốn hướng . Đó : chỉ việc cúng Phật mà đã có biết bao nhiêu lần ba ?

Trong ngôn ngữ thông thường , để nói về một người không đứng đắn , người ta gọi người đó là thằng ba trợn , thằng ba xạo , thằng ba que xỏ lá , thằng ba gai , thằng ba phải , thằng ba búa …

Trường hợp hơi gấp cần gặp nhau để nói ba điều bốn chuyện rồi đi ! Lỡ gặp bữa cơm thì ăn ba miếng rồi đi ! Bữa nay ngày rằm mà không có cơm chay . Thôi thì và ba miếng cơm lạt trước khi ăn cũng được !

Thông thường , nhà xưa có nền hơi cao nên phải bước lên tam cấp để vào nhà ! Ngôi nhà có ba gian hai chái với hàng ba rộng . Trong bếp có ông Táo là ba cục đất , hoặc ba viên gạch … Theo truyền thuyết , đó là một Bà và hai Ông . Họ như vậy mà vẫn chịu nổi sức nóng của lửa củi ! Hay quá !

Đàn bà đi chợ , cho dù món hàng chỉ có đôi ba đồng , họ vẫn trả giá đôi ba lần . Để khỏi bị hố ! Cuộc sống của họ dính liền với ba cọc ba đồng đó mà !

À ! Nhân nói về đàn bà mới nhớ ra theo truyền thống , họ phải chịu nép mình vào Tam tòng tứ đức ! Kẹt lắm chớ không phải chơi đâu ! Trong lúc đàn ông thời xưa có năm thê bảy thiếp , thì đàn bà thời nào cũng chỉ chính chuyên một chồng !

Trên đây là nói về dân dã . Thử nhìn qua cuộc sống của một ông Vua coi ra sao bởi vì Ổng là đối lập với nhân dân mờ !

Đầu tiên , ổng đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng , có tới ba đạo quân đi theo bảo vệ Ổng ! Cho nên khi nghe trên sân khấu ông Vua kêu lớn Tam Quân là nghe dạ rân trên đó ! Oai như vậy na !

Khi ông Vua giận kẻ phản tặc nào là Ổng ra lịnh tru di tam tộc kẻ đó ! Ghê chưa ! Bằng không thì ổng cho Tam ban triều điển để phạm nhân tự xử : đó là chén thuốc độc , sợi giây để thắt cổ , và con dao nhọn để đâm vào bụng …

Chổ ở của ông Vua không phải là loại vi-la mà là một Tam cung lục viện , mỗi viện ổng cấp cho một cô gái đẹp . Mấy cô nầy có trách nhiệm phục vụ ổng ! Sướng vậy đó ! Và nơi nầy không ai được vô nên được gọi là Tử cấm thành , trong đó có tất cả những gì để ông Vua tiêu khiển , tránh cho Ổng khỏi đi lan ban ra ngoài nguy hiểm !

Nhắc đến chuyện Vua Chúa , không quên hồi thời đó thường hay đọc truyện Tàu . Có truyện Tam Quốc Chí » đọc cũng mê ! Trong truyện Tàu có những nhân vật làm người đọc khó quên . Tỉ như : 3 người kết nghĩa Đào Viên ( Lưu , Quan , Trương ) , tỉ như Lưu Bị tam cố thảo lư , ba lần đến đứng trước cửa nhà Khổng Minh để cầu hiền , tỉ như ông Trình Giảo Kim nằm mơ thấy Tiên Ông dạy võ công với cái búa bửa củi . Đang học , bổng Ông Ta giật mình thức dậy và chỉ nhớ có ba đường búa , tỉ như Quan Công Hầu hoá ngũ quan ( hai cộng ba ) trảm lục Tướng ( ba lần hai ) … vân vân … và vân vân …

Cha ! … Con số 3 nó hành tôi từ đầu câu chuyện làm tôi muốn … đo ván ! Thôi , ngừng đây nghen ! Bái bai !

Tiểu Tử – Vùng Paris

This entry was posted in Non classé and tagged , . Bookmark the permalink.